Resmi Gazete’de bugün (28 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yürütme ve İdare Bölümü 

Cumhurbaşkanı Kararı 
 
– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2024/152)
 
Atama Kararları 
 
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/153, 154)
 
Yönetmelikler
 
– Akdeniz Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Alanya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargı Bölümü 

Yargıtay Kararı 
 
– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar
 
İlan Bölümü 
 
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir